Poskytneme vám telefonické a osobné konzultácie vo fáze projektovania a v priebehu samotnej výstavby a to nielen u nás v kancelárii, ale aj priamo na vašej stavbe.

Poradíme vám s výberom pozemku, zhodnotíme možnosti jeho zástavby a vhodnosť použitia pre konkrétny investičný zámer.

Vypracujeme vám zastavovaciu a objemovú štúdiu vrátane technicko-ekonomických parametrov stavby, zabezpečíme vám potrebné prieskumy a rozbory.

Spracujeme vám analýzu cenových ponúk stavebných firiem. Prijaté cenové ponuky treba podrobne analyzovať, neupriamiť sa len na výslednú cenu, ktorá môže byť veľmi zavádzajúca. Komplexné objektívne vyhodnotenie všetkých obdŕžaných ponúk je náročnou úlohou, obzvlášť pre laikov. Mnohé firmy z dôvodu dosiahnutia nižšej výslednej sumy nahrádzajú a upravujú niektoré položky v rozpočte, čím si vytvárajú priestor pre navýšenie stavebných prác počas realizácie. Dôsledná, odborná analýza cenových ponúk šetrí vaše peniaze.