Inžinierska činnosť v stavebníctve predstavuje zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi a inštitúciami. Ak nechcete na úradoch strácať čas vybavovaním rôznych vyjadrení a povolení k stavbe, radi to urobíme za vás. Zabezpečíme vám všetky potrebné doklady, stanoviská, vyjadrenia, povolenia a rozhodnutia potrebné k stavbe.

  • územné rozhodnutie
  • stavebné povolenie a jeho zmeny
  • povolenie na predčasné užívanie stavby
  • kolaudačné rozhodnutie
  • povolenie k odstráneniu stavby
  • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  • ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav

V prípade ak máte zakúpený katalógový projekt RD, vypracujeme vám projekt osadenia domu a projekty potrebných prípojok k inžinierskym sieťam. Za priaznivé ceny ušetríte množstvo času, a okrem toho všetko vybavíte u nás na jednom mieste.