Naša filozofia návrhu spočíva v zabezpečení celkovej funkčnosti a účelnosti riešenia priestorov, vo vytvorení originálnej vizuálnej stránky s dôrazom na riešenie detailov. Podľa vašich požiadaviek vytvoríme základný koncept riešeného interiéru. Výsledkom je návrh dispozičného funkčného riešenia priestoru a jeho vizualizácia. Štúdia interiéru vám poskytne jasnú predstavu o navrhnutom priestore. Potom nasleduje spracovanie realizačného projektu interiéru, ktorý obsahuje technické výkresy. Sú to výkresy stavebných úprav konštrukcií, kladačské plány, výkresy rozvodov a inštalácií. Ďalej projekt obsahuje výber typových prvkov interiéru, výkaz výmer a odhad rozpočtu. V prípade potreby vypracujeme aj realizačné výkresy nábytku na mieru. V prípade väčších stavebných zásahov do stavebných konštrukcií, alebo pri zmene účelu využitia existujúcich priestorov vám zabezpečíme aj potrebné povolenia a vyjadrenia. Samozrejmosťou sú telefonické, v prípade potreby aj osobné konzultácie, ako aj autorský dohľad počas realizácie.