Termovízia budov – termovízne meranie je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako odhaliť chyby pri zateplení, úniky tepla, tepelné mosty, chyby pri osadení a utesnení výplňových otvorov.

Cieľom termovízneho merania je rýchlo, prehľadne a detailne určiť kritické miesta na objekte kde dochádza k únikom tepla, ako sú napríklad tepelné mosty na obvodovom plášti budovy, dverách, oknách a streche. Ku ktorým dochádza v spojitosti s poruchami obvodového plášťa, tepelnej izolácie alebo obsahom vlhkosti.

 

Termovízia alebo aj termografia je termovízne meranie, pri ktorom sa bezkontaktne a nedeštruktívne meria povrchová teplota jednotlivých objektov alebo ich častí pomocou špeciálnych kamier s termovíziou.

blog blog blog

Termovízia ponúka dve možnosti jej využitia:

  • Vo fáze rozhodovania vám termovízia umožní zistiť aké úniky tepla alebo poruchy sa na vašom objekte vyskytujú a na tieto sa potom môžete cielene zamerať pri následnej rekonštrukcii vášho objektu.
  • Vo fáze dokončovania stavby alebo rekonštrukcie objektu termovízia sa používa na kontrolu kvality vykonaných prác, napr. dôkladného osadenia a utesnenie otvorových výplní, alebo kvality realizácie tepelnej izolácie.

Všeobecne požadované podmienky merania

  • Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou má byť aspoň 15⁰C (čiže cca. pri teplote vonkajšieho vzduchu pod +5⁰C, po min. niekoľkodňovej prevádzke vykurovacieho systému ...).
  • Bez priameho slnečného žiarenia – ideálne pri zamračenej oblohe.
  • Suché počasie (bez hmly, zrážok dažďových a snehových).
  • Bezveterné počasie (max. rýchlosť vetra 2 m/s).
  • Homogénne teplotné pomery v interiéri (vnútorné dvere pootvárané).
  • Je nevyhnutné, aby boli všetky okná a dvere do exteriéru pouzatvárané.
  • Trvalo priestor vykurovať (bez nočných prevádzkových útlmov).

Ceny od 120 € plus cestovné náklady vo výške 0,35 €/km.